ప్రధాన మెనూను తెరువు

ముస్లింలు

ఇస్లాం అనునది మతము, ముస్లిం అనగా ఇస్లాం మతావలంబీకుడు.

ఉపవర్గములు

ఈ వర్గంలో కింది 12 ఉపవర్గాలు ఉన్నాయి, మొత్తం 12 లో.