వర్గం:వికీపీడియా విధానాలు, మార్గదర్శకాలు - వీగిపోయిన ప్రతిపాదనలు