వాగధీశ్వరి రాగం

వాగధీశ్వరీ రాగము కర్ణాటక సంగీతం లో 34 వ మేళకర్త రాగము.[1]

వాగధీశ్వరీ scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
S R3 G3 M1 P D2 N2 S
S N2 D2 P M1 G3 R3 S


ఈ రాగంలోని స్వరాలు : షట్‍శ్రుతి రిషభం, అంతర గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, చతుశృతి ధైవతం, "కైశికి నిషాదం". ఈ సంపూర్ణ రాగం లో ఏడు స్వరాలు ఉంటాయి. ఇది 70 వ మేళకర్త రాగమైన నాసికాభూషిణి రాగము నకు శుద్ధ మధ్యమ సమానం.

ఉదాహరణలు

మార్చు

ఈ రాగంలోని కొన్ని ప్రసిద్ధిచెందిన రచనలు.

  • పరమాత్ముడు - త్యాగయ్య
  • భోగచ్ఛాయే నాటకప్రియే - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
  • వాణీ వాగధీశ్వరి
  • ప్రణమామ్యహం - బాలమురళీకృష్ణ

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్