స్వయంగా గేయాన్ని రాసుకుని, సంగీతాన్ని సమకూర్చుకొని, స్వయంగా పాడుతాడు వాగ్గేయకారుడు.

కొందరు వాగ్గేయకారులుసవరించు

 
ద్వారకా తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలోని మండపంలో అన్నమయ్య విగ్రహం