వాజ్యపుచెట్టు (ముల్లుమోదుగ) ఎర్రని పూలు పూచే ఒక అందమయిన చెట్టు. ఈ చెట్టు మొదలు నుంచి పై వరకు చెట్టంతా ముల్లు కలిగి ఉంటుంది. ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పందిరికి లేక వసారాకు ఆధారంగా ఈ చెట్టును నాటుతారు. దీని గింజలను బండపై రుద్ది శరీరంపై పెట్టుకుంటే వేడిగా ఉంటుంది. గింజలను బండపై రుద్ది తోటి పిల్లల శరీరంమీద పెట్టినపుడు వారు భయపడటం తరువాత కోపడటం జరుగుతుంటాయి. దీని శాస్త్రీయ నామం Erythrina indica.

వాజ్యపుచెట్టు
Tree I IMG 6180.jpg
Tree in Kolkata, West Bengal, India.
Scientific classification
Kingdom
(unranked)
(unranked)
(unranked)
Order
Family
Genus
Species
E. variegata
Binomial name
Erythrina variegata
ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మోదుగ

బయటి లింకులుసవరించు