వికీ-చిన్ని స్వాగతం.PNG
  • నా అభిరుచులు : భాష మరియు సంగీతములు

|

Telugu template.jpg ఈ వాడుకరి అక్షరదోష నిర్మూలన దళ సభ్యులు.

|

Telugu template.jpg ఈ వాడుకరి తెలుగు భాషాభిమాని.

|-

వికీపీడియా:Babel
te ఈ వాడుకరి మాతృభాష తెలుగు
భాష వారిగా వికీపీడియనులు
Noia 64 apps karm.png ఈ సభ్యుడు వికీపీడియాలో గత
7 సంవత్సరాల, 8 నెలల, 29 రోజులుగా సభ్యుడు.

|తెవికీలో నామార్పులు చేర్పులు