నా గురించి కొంత

మార్చు

నేను విజయవాడ -> ఆంధ్ర ప్రదేశ్ -> భారతదేశం -> భూమి లో పుట్టాను. ఇప్పటికి మీకు నేను ఎలిఎన్ కాదని తెలిసివుంటుంది !

te-3 ఈ వాడుకరి తెలుగులో రచనలు చెయ్యడంలో వీరు ప్రవీణులు
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.