ధన్యవాదాలుసవరించు

మీరు రాసిన మూడు వ్యాసాలు నచికేతుడు, త్రైలింగస్వామి, భాస్కరాచార్యుడు మూడు మంచి ముత్యాలు. ఇలాంటి మంచి వ్యాసాలు ఇంకా రచిస్తారని ఆశిస్తాము.వీటి మూలాలను తెలియజేస్తే సంతోషిస్తాం.Rajasekhar1961 09:45, 16 ఆగష్టు 2008 (UTC)