దయచేసి ఈ పోటీ ని తెలుగు భాష లో ఎందుకు ప్రారంభించకూడదు ? ఒకసారి ఆలోచించ గలరు ,ఈ విధంగా మరికొన్ని వ్యాసాలను పొందొచ్చు కదా ! Wiki Loves Women South Asia 2020--Sudhakarbira (చర్చ) 15:16, 20 ఫిబ్రవరి 2020 (UTC)Reply