వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 23వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 23వ వారం
హైదరాబాదు ఎక్సిబిషన్‌లో

హైదరాబాదు ఎగ్జిబిషన్‌లో రైలు ప్రయాణంతో వినోదం.

ఫోటో సౌజన్యం: చంద్రకాంత్