వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 17వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 17వ వారం
మైకేలాంజిలో డేవిడ్

ప్రసిద్ధ శిల్పి మైఖేలాంజెలో చెక్కిన పాలరాతి శిల్పం "డేవిడ్" ప్రస్తుతం ఫ్లారెన్సు నగరం మ్యూజియంలో ఉంది. ఇది రెనసాన్స్ నాటి కళాకృతులకు ప్రతీకగా నిలిచింది. ఈ శిల్పాన్ని మైఖేలాంజిలో 1504లో పూర్తి చేశాడు.

ఫోటో సౌజన్యం: డేవిడ్.గయా