వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 38వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 38వ వారం
తిరుపతి బస్ స్టేషన్

తిరుపతి ఎ.పి.ఎస్.ఆర్.టి.సి. బస్ స్టేషన్, మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాలు. బొమ్మ వెనుక భాగంలో ఏడుకొండలు

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు