వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 9వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 9వ వారం
హనుమాన్ జంక్షన్‌ సెంటర్

ఏలూరు - విజయవాడ మార్గంలో హనుమాన్ జంక్షన్ కూడలిలో ఆంజనేయ స్వామి మందిరం.

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు