వికీపీడియా:తెవికీ దశాబ్ది ఉత్సవాలు-Tewiki 10th Anniversary/Celebrations

మొదటి పేజి
Main
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
10వ వార్షికోత్సవ సంబరాలు
10th Anniversary Celebrations
ఖర్చులు
Budget
స్పాన్సర్స్
Sponsors
చర్చ
Discussion
నివేదిక
Documentation
కార్యవర్గం
Committeeతొలి రోజు
Day 0

2014 ఫిబ్రవరి 14
సమయం
Time
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
ప్రధాన వేదిక
Main Venue
ఉపవేదిక - 1
Subvenue 1
ఉపవేదిక - 2
Subvenue 2
వ్యాఖ్యలు
Remarks
06:00 - 06:30 PM Welcome by Te Wiki 10 Organizing Committee At Ilapuram Hotel conference room
06:30 - 08:00 PM Introductions (Activity Based) - A Strong Wind Blows T. Vishnu Vardhan & Rahimanuddin will lead this activity.
08:00 - 10:00 PM Welcome Dinner At Ilapuram Hotel for Registered Wikimedian participants

మొదటి రోజు
First Day

2014 ఫిబ్రవరి 15
సమయం
Time
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
ప్రధాన వేదిక
Main Venue
ఉపవేదిక - 1
Subvenue 1
ఉపవేదిక - 2
Subvenue 2
వ్యాఖ్యలు
Remarks
07:30 -08:30 AM Breakfast, అల్పాహారం Complimentary at Ilapuram Hotel for Registered Wikipedian participants
08:30 - 9:00 AM Depart to Venue KBN College is just 4 kilometers away. Local transport will be organized. The last vehicle will leave the Hotel by 8.45. Those who could are left at the venue would need to take an auto to reach the venue. కే.బీ.ఎం కళాశాల ఐలాపురం హొటల్ నుండి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. హొటల్ నుండి ఆఖరి వాహనం 8.45 కు ఉంది. దానిని అందుకోలేనివారు ఆటో, బస్సులలో చేరుకోవచ్చు.
09:00 - 09:30 AM "పాల్గొనే సభ్యుల నమోదు Registrations" Welcome Committee NA NA Welcome Desk to be organized by KBN College
09:30 - 10:00 AM "స్వాగత కార్యక్రమం Welcome Address" Panel of guests NA NA
10:00 - 10:30 AM Key Note address Mandali Buddha Prasad NA NA
10:30 - 11:30 AM Talk "కంప్యూటర్లో గత దశాబ్దిలో తెలుగు గమనం Telugu computing over last decade by Veeven" తెలుగు వికీపీడియా శిక్షణ Telugu Wikipedia Workshop "Hack Space (Telugu Localization sprint తెలుగు స్థానికీకరణ స్పర్ధ)"
11.30 - 11.45 AM Tea/Coffee Break
11.45 - 01.15 PM "ప్రదర్శన Presentation" Wikidata Demonstraton by Gerard Meijssen, గెరార్డ్ మొజెసన్‌ ద్వారా వికీడేటా గురించిన వివరణ "తెలుగు వికీపీడియా శిక్షణ కొనసాగింపు Telugu Wikipedia Workshop continues (A. Radha Krishna)" "Hack Space (Telugu Localization sprint తెలుగు స్థానికీకరణ స్పర్ధ) continuesకొనసాగింపు"
01:15 - 02:00 PM "భోజన విరామం Lunch"
02:00 - 03:00 PM "Discussion with Gajula satyanarayana garu, creator of Peddabalashiksha (a popular Telugu encyclopedia)"; పెద్దబాలశిక్ష రాసిన గాజుల సత్యనారాయణ గారి అనుభవాలు Telugu Wikidata Lable-a-thon (Gerard Meijssen) Hack Space (Media Wiki Gadgets and Tools)
03:00 - 04:00 PM "మాటా మంతీ Chit-chat" వికీ సభ్యుల అనుభవాలు, వికీ అభివృద్దికి చేయవలసిన ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాలు
04:00 - 04:15 PM Tea/Coffee Break
04:15 - 05:30 PM Discussion "10 minutes with 10 Vishishta Wiki Members పది మంది విశిష్ట వికీపెఇడియన్ల తో పది నిముషాలు " DIY Digitization (TBA) Hands-on session Wiki-Commons (TBA)
Formal event at KBN College concludes.
06:30 - 08:00 PM "చర్చ వేదిక Discussions (Optional) Break" "Charcha Goshti (Community members will introspect about the growth of Telugu Wikipedia in the last year and plans for next year)", వికీ సభ్యుల చర్చ. గత సంవత్సర వికీ పురోగతి, తరువాతి సంవత్సరంలో వికీ పురోగతికి చర్యలు.
08:00 - 09:00 PM "భోజన విరామం Dinner"
09:00 - 10:00 PM "చర్చ వేదికDiscussions (Optional)" "Charcha Goshti (Community members will introspect about the growth of Telugu Wikipedia in the last year and plans for next year)", వికీ సభ్యుల చర్చ. గత సంవత్సర వికీ పురోగతి, తరువాతి సంవత్సరంలో వికీ పురోగతికి చర్యలు.

రెండో రోజు
Day two

2014 ఫిబ్రవరి 16
సమయం
Time
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
ప్రధాన వేదిక
Main Venue
ఉపవేదిక - 1
Subvenue 1
ఉపవేదిక - 2
Subvenue 2
వ్యాఖ్యలు
Remarks
07:30 -08:30 AM Breakfast Complimentary at Ilapuram Hotel for Registered Wikipedian participants
08:30 - 9:00 AM Depart to Venue "KBN College is just 4 kilometers away. Local transport will be organized. The last vehicle will leave the Hotel by 8.45. Those who could are left at the venue would need to take an auto to reach the venue. కే.బీ.ఎం కళాశాల ఐలాపురం హొటల్ నుండి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. హొటల్ నుండి ఆఖరి వాహనం 8.45 కు ఉంది. దానిని అందుకోలేనివారు ఆటో, బస్సులలో చేరుకోవచ్చు."
09:00 - 09:30 AM "పాల్గొనే సభ్యుల నమోదు Registrations" Welcome Committee NA NA Welcome Desk to be organized by KBN College
09:30 - 10:00 AM "స్వాగత కార్యక్రమం Welcome Address" Panel of guests తెలుగు వికీపీడియా శిక్షణ Telugu Wikipedia Workshop (TBA) Telugu Wikidata Advanced session (Gerard Meijssen), గెరార్డ్ మొజెసన్‌ ద్వారా వికీడేటా ఆధునిక పరిజ్ఞాన వివరణ
10:00 - 11:30 AM "స్వాగతం, ముఖ్య అతిథుల ఉపన్యాసాలు Welcome address and address by chief guest" "Key note speech by two eminent guests (K. Ramachandra Murthy & Mandali Buddha Prasad)
11.30 - 11.45 AM Tea/Coffee Break
11.45 - 12.30 AM Exhibition KBN College QR code project inauguration తెలుగు వికీపీడియా శిక్షణ Telugu Wikipedia Workshop (TBA) Telugu Wikidata Advanced session (Gerard Meijssen)
12:30 - 01.00 PM Award Presentation KLRW Award presentations
01:00 - 01:15 PM "వికీపీడియా కేకు కోత Cake Cutting ceremony"
01:15 - 02:00 PM "భోజన విరామం Lunch"
02:00 - 02:45 PM Discussion Panel discussion Telugu Wikidata Advanced session (Gerard Meijssen)
02:45 - 03:30 PM Panel discussion
03:30 - 04:00 PM Felicitation to Telugu Wikipedians
04:00 - 04:15 PM Tea/Coffee Break
04:15 - 04:45 PM Felicitation to Telugu Wikipedia Ambassadors; Students
04:45 - 05:30 PM Valedictory function
Formal event at KBN College concludes.
06:30 - 08:00 "చర్చ వేదిక Discussions (Optional) Break" "Charcha Goshti (Community members will introspect about the growth of Telugu Wikipedia in the last year and plans for next year)"
08:00 - 09:00 "భోజన విరామం Dinner"
09:00 - 10:00 "చర్చ వేదిక Discussions (Optional)" "Charcha Goshti (Community members will introspect about the growth of Telugu Wikipedia in the last year and plans for next year)", వికీ సభ్యుల చర్చ. గత సంవత్సర వికీ పురోగతి, తరువాతి సంవత్సరంలో వికీ పురోగతికి చర్యలు.

మూడోరోజు (Unconference)

ఇది పూర్తిగా స్వచ్ఛంద కార్యక్రమం. ఆసక్తి ఉన్న సభ్యులు పాల్గొనవచ్చు.

2014 ఫిబ్రవరి17
07:00 – 08:00 కృష్ణా తీరాన వికీపీడియా
08:00 ఇంద్రకీలాద్రిపై వికీపీడియా
11:00 – 11:30 బందర్ రోడ్ లో వికీపీడియా
13:00 – 14:00 విరామం
17:00 – 17:30 విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద వికీపీడియా