మొదటి పేజి
Main
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
10వ వార్షికోత్సవ సంబరాలు
10th Anniversary Celebrations
ఖర్చులు
Budget
స్పాన్సర్స్
Sponsors
చర్చ
Discussion
నివేదిక
Documentation
కార్యవర్గం
Committeeజమ,ఖర్చుల చిత్తుప్రతి
Budget

క్ర॥సం॥
Sl.No
అంశం
Item
పరిమాణం
Quantity
ఎన్ని రోజులు/ఎన్నిమార్లు
Number of days/Times
వెల
Rate
మొత్తం
Total
మొత్తం
USD Total
వనరులు
Sources
వివరాలు
Details
కాన్ఫరెన్స్ కు మునుపు (Subtotal : INR . 61,000)
Pre conference Expenses:
1 వసతి
Accomodation
5 మందికి 2 రోజులు 1000 10000 $162.32 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
వికీఅకాడెమీ చేసేందుకు వచ్చిన నిర్వాహకులకు వసతి ఖర్చులు
Accomodation expenses for volunteering for Wikiacademy
2 అకాడమీలూ
Wikiacademies
10 1 100 1000 $16.23 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
అకాడెమీ నిర్వహణలో ఖర్చులు - కరపత్రాలు, ఇతర స్టేషనరీ
expenses towards handouts, printing, etc
3 మీటింగ్స్
Meetings
5 1 1000 5000 $81.16 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
కార్యవర్గ సభ్యుల ఖర్చులు (ఫోను, అంతర్జాలం వగైరా)
Expenses put up by Organising committee (Phone calls, internet used for Meetings)
4 ట్రాన్‌స్‌పోర్ట్
Transportation
20 1 1000 20000 $324.64 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
అకాడెమీ సందర్భంగా నిర్వాహకులకు దారి ఖర్చులు
Travel expenses for Academy organisers
5 ఆఫ్లైన్ సి.డీ
Offline CD
500 1 50 25000 $405.80 సీఐఎస్-ఏ2కే
CIS-A2K
ఆఫ్లైను సీడీ రూపొందించేందుకు అయిన ఖర్చు
Expenses for offline CD
సభ్యులకు పాల్గొనేందుకు సహకారం (Subtotal : INR . 2,08,000)
Community Participation Support
1 ప్రయాణ ఖర్చులు (తెలుగు సభ్యులు)
Travel Expenses (Telugu Community)
40 1 1000 40000 $649.28 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
తెలుగు వికీపీడియనులకు (ముందస్తుగా దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి గరిష్టంగా తలకి రూ.1000/-)
Travel expense scholarship per head Rs.1000/- (pre registered only)
2 ప్రయాణ ఖర్చులు (బయటి సభ్యులు)
Travel Expenses (India Community members)
20 1 2000 40000 $649.28 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
ఇతర భాషా వికీపీడియనులకు దారి ఖర్చులకి స్కాలర్షిప్ రూ.2000/-
India coommunity members, travel scholarship Rs.2000/- per head
3 వసతి
Accomodation
80 2 800 128000 $2,077.68 సీఐఎస్-ఏ2కే
CIS-A2K
సభ్యులకు
For participants (all on sharing basis)
సభ్యులకు సన్మానం (Subtotal : INR . 1,18,000)
Felicitation of Community Members
1 కొలరావిపు
Komarraju Lakshmana Rao Wikipedian Award
1 10 10,000 100,000 $1,623.19 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
--
2 జ్ఞాపికలు
Momentos
100 1 180 18000 $292.17 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
భోజనం, వసతి ఇంకా స్థానిక రవాణా (Subtotal : INR . 80,000)
Food and Local Transport :
1 అల్పాహారం
Breakfast
100 2 40 8000 $129.86 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
2 లోకల్ ట్రాన్స్ఫోర్ట్
Local Transport
100 2 200 20000 $324.64 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
3 మధ్యాహ్న భోజనం
Lunch
100 2 80 16000 $259.71 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
4 రాత్రి భోజనం
Dinner
100 2 100 20000 $324.64 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
5 కాఫీ, టీ
Tea,Coffee
200 4 20 16000 $259.71 వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
బహుమానాలు(Subtotal : INR . 88,100)
SWAGs
1 టి షర్ట్స్
T-shirts
200 1 399 79800 $1,295.31 సీఐఎస్-ఏ2కే
CIS-A2K
2 స్టిక్కర్స్
Stickers
1000 1 2 2000 $32.46 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
3 బేనర్లు
Banners
10 1 500 5000 $81.16 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
4 ప్రింట్స్, ఫొటో కాపీలు
Prints, Copies
500 1 1 500 $8.12

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF

5 పోస్టర్స్
Posters
20 1 40 800 $12.99 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్(Subtotal : INR . 50,000)
Infra :
1 సమావేశ స్థలం
Venue
1 2 10000 20000 $324.64 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
2 పి.ఏ. సిస్టమ్
PA system
1 2 1000 2000 $32.46

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF

3 ఇంటర్నెట్, వైఫై
Wifi, Internet
1 2 7500 15000 $243.48

వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF

4 ప్రోజెక్టర్
Projector
2 2 2000 8000 $129.86 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
5 స్టేషనరీ
Stationery
100 1 50 5000 $81.16 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
అవగాహన(Subtotal : INR . 57,000)
Public Awareness:
1 రేడియో ప్రచారం
Radio
0 1 0 0 $0 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
FM Ranbow వాళ్ళు వుచితంగా ప్రచారం చేస్తామన్నారు , మిగిలినవారిని సంప్రదించలేదు
2 కరపత్రాలు
Handouts
1 2 1000 2000 $32.46 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
ప్రింట్ చేయించాలి
3 బానర్స్, పోస్టర్స్
Banners, Posters
1 3 5000 15000 $243.48 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
--
4 ప్రింట్ మీడియా
Print Media
1 1 20000 20000 $324.64 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
వికీ గురించిన వ్యాసం తెలుగు వెలుగు జనవరి సంచికలో (Wiki Article On Monthly of Telugu Velugu January 2014 edition)
5 ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కవరేజ్
Electronic Media
0 1 0 0 $0 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
--
6 వీడియో షూటింగ్,
Video Shooting
1 2 5000 10000 $162.32 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
7 కార్యక్రమ ప్రమాణపత్రీకరణ
Documentation
2 2 2500 10000 $162.32 వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
మొత్తం సొమ్ము
Total: Rs. 6,62,100/- $10,747.10
బడ్జెట్ వనరులు
Budget Sources
వనరు పేరు
Source
మొత్తం
Amount requested

USD
వికీమీడియా ఫౌండేషన్
WMF
Rs. 2,29,300/-
Rs. 4,29,300
$3,721.97
$6,968.38
వికీమీడియా భారత చాప్టర్
WMIN

Rs. 2,00,000/-
Rs.0/-
$3,246.38
$0
సీఐఎస్-ఏ2కే
CIS-A2K
Rs. 2,32,800 $3,778.79

కాన్ఫరెన్స్ కు మునుపు

ఇవి ప్రధాన కార్యక్రమం జరగడానికి ముందుగా చేసే కార్యక్రమాలకు అయ్యే వ్యయం. వికీశిక్షణ శిబిరాలు నిర్వహించేందుకు వెళ్ళే ఔత్సాహికులకు అయ్యే దారిఖర్చులు, వసతి, వగైరా.

సభ్యులకు పాల్గొనేందుకు సహకారం

తెవికీ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వస్తున్న తెలుగు వికీపీడియన్లకు మరియు ఇతర భారతీయ భాషల వికీపీడియన్లకు వసతి, ప్రయాణ ఖర్చులు అందించడం

సభ్యులకు సన్మానం

తెలుగు వికీమీడియా కమ్యూనిటీ ఒక ఎంపిక కమిటీ ద్వారా పదిమంది తెలుగు వికీమీడియనులు ఎంపిక చేసుకొని ’కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు వికీమీడియా పురస్కారం‘ పేరుతో సన్మానించేందుకు నిర్ణయించింది. వికీమీడియా ప్రాజెక్టులలో యొక్క అన్ని విభాగాలలో సహకారం అందించిన పది వికీమీడియా సభ్యులను ఎంపిక చేస్తారు. వారికి నగదు బహుమతిని అందజేయడం జరుగుతుంది.ఇంక సమావేశానికి హాజరయ్యే వికీమీడియా సభ్యులకు ధ్రువపత్రాన్ని, జ్ఞాపికను అందజేస్తారు.

భోజనం, వసతి ఇంకా స్థానిక రవాణా

తెవికీ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి విచ్చేస్తున్న సభ్యులకు భోజనవసతి, లోకల్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ ను కల్పించడం.

బహుమానాలు

తెవికీ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి విచ్చేసిన సభ్యులకు T-షర్ట్స్ మరియు ఇతర వస్తువులు అందించడం.

ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్

తెవికీ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరపడానికి, వేదికకు, అంతర్జాల ఏర్పాటు, ఇతర అంశాలకు సంబంధించినవి.

అవగాహన

తెలుగు వికీపీడియా పది సంవత్సరాల ఉత్సవాల సందర్భంగా, వికీపీడియా మరియు ముఖ్యంగా తెలుగు వికీపీడియా గురించి ప్రజల్లో ఒక అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకోసం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం, వార్తాపత్రికలు మరియు పత్రికలలో వార్తలు అంశాలకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. తీనికోసం కేటాయించిన బడ్జెట్ ను ప్రకటనలు ఇవ్వడం, పోస్టర్లు మరియు బ్యానర్లు తయారుచేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.


Pre conference Expenses

Preconference expenses include expenses incurred on travel and accommodation of oganisers of Wiki training sessions.

Community Participation Support

This is with regard to providing travel scholarships and accommodation to participants both from Telugu community and India community.

Felicitation of Community Members

Telugu wikimedia community has decided to felicitate ten wikimedians who are selected by a selection committee. These ten wikipedians are selected by based on assessment of contributions primarily to Telug Wikimedia projects. The contribution to other Indian language wikimedia projects is also considered as one of the factors. Apart from that we are also felicitating all the wikimedians attending the meeting with certificate and momento.

Public Awareness

In order to create an awareness about Wikipedia in general and Telugu Wikipedia in particular with Telugu wikipedia ten years celebrations as the occasion, we are planning to have massive media exposure which involves posting to social media, news items in newspapers and magazines. The expenses here are spent on creating brochures, posters and banners.

Food, Accomodation and Local Transport

This accounts for the food , accommodation and local transport for the participants.

SWAGs

These are for the T-shirts and other goodies that are distributed as part of the event.

Infra

Expenses towards setting up event, venue, PA system, wifi and other such expenses.