వికీపీడియా:తెవికీ 11వ వార్షికోత్సవాలు - Tewiki 11th Anniversary Celebrations/Budget

మొదటి పేజి
Main
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
11వ వార్షికోత్సవ సంబరాలు
11th Anniversary Celebrations
ఖర్చులు
Budget
స్పాన్సర్స్
Sponsors
చర్చ
Discussion
నివేదిక
Documentation
కార్యవర్గం
Committee

Please provide a detailed breakdown of project expenses according to the instructions here. See Budget Guidelines.

క్ర. సం
Sl.No
అంశం
Item
పరిమాణం
Quantity
ఎన్ని రోజులు/ఎన్నిమార్లు
Number of days/Times
వెల
Rate
మొత్తం
Total
ఇతర వివరాలు
Other Information
సభ్యులకు పాల్గొనేందుకు సహకారం (Community Participation Support) (Subtotal : INR. 2,40,000 )
1 "ప్రయాణ ఖర్చులు (తెలుగు సభ్యులు), Travel Expenses (average per person)" 60 1 1,500 90,000
2 "వసతి Accommodation (మూడు రోజులకు 3 days)" 50 3 1,000 1,50,000
సభ్యులకు సన్మానం (Felicitation of Community Members) (Subtotal : INR. 57,500 )
1 "వికీ విశిష్ట పురస్కారం Wikipedian Award" 5 1 10,000 50,000
2 "జ్ఞాపికలు members, guests, Awardee" 15 1 500 7,500
భోజన వసతి ముందు మరియు తరువాత రోజు (Food) (Subtotal : INR. 20,000 )
1 "అల్పాహారం, Breakfast" 80 1 30 2,400
2 "మధ్యాహ్న భోజనం, Lunch" 80 1 100 8,000
3 "రాత్రి భోజనం, Dinner" 80 1 100 8,000
4 "కాఫీ, టీ, Tea,Coffee" 80 1 20 1,600
భోజన వసతి మొదటి రోజు (Food) (Subtotal : INR. 20,000 )
1 "అల్పాహారం, Breakfast" 80 1 30 2,400
2 "మధ్యాహ్న భోజనం, Lunch" 80 1 100 8,000
3 "రాత్రి భోజనం, Dinner" 80 1 100 8,000
4 "కాఫీ, టీ, Tea,Coffee" 80 1 20 1,600
భోజన వసతి రెండవ రోజు (Food) (Subtotal : INR. 20,000 )
1 "అల్పాహారం, Breakfast" 80 1 30 2,400
2 "మధ్యాహ్న భోజనం, Lunch" 80 1 100 8,000
3 "రాత్రి భోజనం, Dinner" 80 1 100 8,000
4 "కాఫీ, టీ, Tea,Coffee" 80 1 20 1,600
ఇతర ఖర్చులు (Other Expenditur ) (Subtotal : INR. 25,000 )
1 "ఇతరాలు, Miscellaneous" 0 2 Days 3,500 7,000
2 "బానర్స్ డెకరేషన్ , Banners, Decoration" 3 -- -- 3,000
3 "వైఫై , Wifi" 1 2 Days 7,500 15,000
"మొత్తం సొమ్ము Total Amount: Rs. 3,82,500 /-

వీటితో పాటుగా C.I.S వాళ్ళకు రికెస్ట్ పెట్టవలసినవి

మార్చు
  • వికీ టీ షర్ట్స్
  • వికీ పెన్నులు
  • బ్యాడ్జెస్
  • బ్యాగ్స్ (వికీ సబ్యులకు మాత్రమే)