వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/అంటువ్యాధులు, పరాన్నజీవులకు సంబంధించిన వ్యాధులు