వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/జుట్టు కోసం ప్రోటీన్