వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/రేడియో టెలిఫోను