వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/N.V.S. ప్రసాద రావు