వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/సిఐఎస్-ఎ2కె/ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల/వికీపీడియా విద్యా కార్యక్రమం జనవరి 11-13, 2016/తెలుగు

జనవరి 11, 12, 13 తేదీల్లో వికీపీడియా కార్యశాలలో భాగంగా తెలుగు విభాగంలో కార్యకలాపాలు జరిగాయి.

పాల్గొన్న విద్యార్థులుసవరించు

  1. ----Venkateshchallagundla (చర్చ) 11:19, 21 జనవరి 2016 (UTC)
  2. --Nayak (చర్చ) 07:57, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  3. --Roy.d (చర్చ) 07:43, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  4. --Padmadurga (చర్చ) 07:33, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  5. --Pusalapati (చర్చ) 07:32, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  6. --Babavali virat (చర్చ) 07:31, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  7. --Tirnadaanusha (చర్చ) 07:29, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  8. --Mandapaati dileep (చర్చ) 07:27, 13 జనవరి 2016 (UTC)

వివరాలుసవరించు

ఒక్కరు కొత్తగా ఖాతా సృష్టించగా, 7మంది అనుభవజ్ఞులైన వికీపీడియన్లు పాల్గొనగా 2:6 నిష్పత్తిలో స్త్రీ పురుష సంఖ్య ఉంది.