వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగస్టు 20

ఎలాంటి వ్యాసాలకు ప్రాధాన్యతను ఇవ్వవచ్చు?

వికీపీడియాలో ఆసక్తికరమైన అంశాలను ఎంచుకుని వ్యాసాలు రాస్తే వాటిని ఎక్కువమంది వాటిని చదివే అవకాశం ఉంది. తద్వారా ఆ అంశం గురించి వారికి తెలిసిన విషయాలు పొందుపరచడం వలన ఆ వ్యాసం వృద్ధి పొందుతుంది.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా