వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగస్టు 21

దేని గురించి రాయాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా?

మీ స్నేహితులతో సంభాషిస్తున్నపుడు వారు మీరు చెప్పే విజ్ఞాన దాయకమైన విషయాలను ఆసక్తిగా వింటున్నారా? అయితే వాటి గురించి వికీపీడియాలో రాయండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా