వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 13

మీకు తెలియని వూరు గురించి

మీకు తెలియని ఊరుగురించి పత్రికలు ఇతర విశ్వసనీయమైన మూలాలు లభించితేనే వ్రాయండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా