వికీపీడియా:శిక్షణ శిబిరం/విజయవాడ/విజయవాడ 2

తేదీ - స్థలంసవరించు

డిసెంబరు, 17, 2013; విజయవాడ

సమయంసవరించు

మ. 01.00 నుండి సా. 5.30 వరకు

కార్యక్రమ వివరాలు
Schedule
సవరించు

December 17, 2013

సమయం
Timing
కార్యక్రమం
Activity
01.00 to 01.30 pm సుస్వాగతం మరియు పరిచయం
01.30 to 03.00 pm వికీపీడియా ఒక అవగాహన, వికీపీడియా ఎలాపనిచేస్తుంది ?
03.00 to 03.30 pm వికీపీడియా ప్రదర్శన+ వికీలో రాయడం (hands on activity)
03.30 to 03.45 pm తేనీటి విరామం
03.45 to 05.15 pm Basics of Wikipedia Editing (Hands on activity) – LAB SESSION- వికీలో రాయడం ఎలా మొదలుపెట్టాలి, వనరుల ఉపయోగం
05.15 to 05.30 pm Feedback and Closing Session

నిర్వహణ సంస్థ/లుసవరించు

తెలుగు వికీపీడియా సభ్యులు
CISA2K
Siddhartha Medical College, విజయవాడవారి సంస్థాగత భాగస్వామ్యంతో.

నిర్వాహకులుసవరించు

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

Siddhartha Medical College లోని కార్యక్రమ సంధానకర్తలుసవరించు

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

శిక్షణ శిబిరానికి హజరైన సభ్యులుసవరించు

శిక్షణ శిబిరానికి హజరైన విధ్యార్థులుసవరించు

నివేదికసవరించు

వనరులుసవరించు

చిత్రమాలికసవరించు