వికీపీడియా:శిక్షణ శిబిరం/హైదరాబాద్/హైదరాబాద్1

తేదీ - స్థలంసవరించు

జులై 21, 2013; లామకాన్

సమయంసవరించు

మ. 3 నుండి 5 వరకు

నిర్వహణ సంస్థ/లుసవరించు

తెలుగు జాతి నవ నిర్మాణ సంస్థ, హైదరబాద్. CISA2K తెలుగు వికీపీడియనుల సౌజన్యంతో

నిర్వాహకులుసవరించు

  1. కృష్ణారావు (తెలుగు జాతి నవ నిర్మాణ సంస్థ)
  2. Rajasekhar1961 (చర్చ) 03:05, 18 జూలై 2013 (UTC)
  3. విష్ణు (చర్చ)12:20, 17 జూలై 2013 (UTC)

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

సంస్థతో సంప్రదించుటకు బాధ్యులుసవరించు

కృష్ణారావు

వాలంటీయర్లుసవరించు

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

శిక్షణ శిబిరానికి ముందస్తు నమోదుసవరించు

(నమోదు తప్పనిసరికాదు కాని నిర్వాహకులకు సహాయంగా మరియు ఇతరులకు ప్రోత్సాహంగా వుంటుంది. పైన మార్చు నొక్కి మీ పేరు చేర్చవచ్చు)

తప్పక

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

బహుశా

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

స్పందనలు

<పై వరసలో స్పందించండి>

నివేదికసవరించు