వికీపీడియా:సమావేశం/వెబ్ ఛాట్/సమావేశం 13

సమావేశం 13సవరించు

తేది
జనవరి 31 , 2013, గురువారం
కాలం
సాయంత్రం 8 నుండి 9
(భారత కాలమానము:UTC+05:30hrs).
విషయం
  1. వికీపీడియా 2013 లో అభివృద్ధి
  2. మొలక, ఏకవాక్య వ్యాసాలు
  3. యాంత్రిక అనువాద వ్యాసాల శుద్ధి.

<< మరిన్ని విషయాలు ప్రతిపాదించండి>>

పాల్గొనటానికి నిశ్చయించినవారు (మీ అభిప్రాయాలు వీలైతే చర్చాపేజీలో రాయండి) (పేరు రాస్తే ఇతరులకు తెలిసి మిగతా వారుకూడా చేరతారు, ముందుగా పేరు రాయకపోయినా పాల్గొనవచ్చు)
  1. <<ఈ వరుసపై మీ పేరు లేక వాడుకరి పేరు రాయండి>>
బహూశా పాల్గొనేవారు ( మీ అభిప్రాయాలు చర్చాపేజీలో రాయండి)
  1. <<ఈ వరుసపై మీ పేరు లేక వాడుకరి పేరు రాయండి>>
పాల్గొన వీలు కాని వారు ( మీ అభిప్రాయాలు తప్పక చర్చాపేజీలో రాయండి)
  1. <<ఈ వరుసపై మీ పేరు లేక వాడుకరి పేరు రాయండి>>