వికీపీడియా:సమావేశం

వికీపీడియనులు తరచూ (లేదా క్రమం తప్పకుండా) అంతర్జాలంలో లేక వివిధ ప్రదేశాలలో ముఖాముఖి కలుస్తుంటారు. తెలుగు వికీపీడియనులు పాల్గొనే అటువంటి సమావేశాల వివరాలకై ఈ పుటని మరియు దీని ఉపపుటలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.


రాబోవు ముఖాముఖి సమావేశాలుసవరించు

అంతర్జాలంలో సమావేశంసవరించు

జరిగిన సమావేశాలుసవరించు

Jan-Mar 2013సవరించు

Apr-Jun 2013సవరించు

Jul-Sep 2013సవరించు

Oct-Dec 2013సవరించు

Jan-Mar 2014సవరించు

Apr-Jun 2014సవరించు

Jul-Sep 2014సవరించు

Oct-Dec 2014సవరించు

Jan-Mar 2015సవరించు

Apr-Jun 2015సవరించు

Jul-Sep 2015సవరించు

Oct-Dec 2015సవరించు

Jul 2018సవరించు

2019సవరించు

వెబ్ ఛాట్సవరించు