వికీపీడియా:సమావేశం/వెబ్ ఛాట్/సమావేశం 4

సమావేశం 4 మార్చు

తేది
7 జనవరి 2012, శనివారం
కాలం
సాయంత్రం 8 నుండి 9
విషయం
తెవికీ 2012 లక్ష్యాలు, వ్యూహాలు,

పుస్తకాల ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యతలు.
చూడండి:

పాల్గొనటానికి నిశ్చయించినవారు( మీ అభిప్రాయాలు వీలైతే చర్చాపేజీలో రాయండి)( పేరు రాస్తే ఇతరులకు తెలిసి మిగతా వారుకూడా చేరతారు, ముందుగా పేరు రాయకపోయినా పాల్గొనవచ్చు)
  1. అర్జునరావు చెవల
  2. రాజశేఖర్
  3. శాస్త్రజ్ఞాని
  4. <<ఈ వరుసపై మీ పేరు లేక వాడుకరి పేరు రాయండి>>
బహూశా పాల్గొనేవారు ( మీ అభిప్రాయాలు చర్చాపేజీలో రాయండి)
  1. <<ఈ వరుసపై మీ పేరు లేక వాడుకరి పేరు రాయండి>>
పాల్గొన వీలు కాని వారు ( మీ అభిప్రాయాలు తప్పక చర్చాపేజీలో రాయండి)
  1. t.sujatha
  2. జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్
  3. <<ఈ వరుసపై మీ పేరు లేక వాడుకరి పేరు రాయండి>>
ట్విట్టర్ తరహా నివేదిక