వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/విద్య, ఉపాధి

ఇతర సంపన్న దేశాలతో పోల్చితే, మన దేశంలో 50 శాతం పైగా జనాభా విద్య , ఉపాధి అవకాశాలకు అనువైన వయస్సు కల వారై ఉన్నారు. ఐతే, తెలుగులో ఈ సమాచారాన్ని జాలంలో అందచేసే సైటులు లేవనే చెప్పాలి. ఈ కొరతని మనం తొలగిస్తే, చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వికీపీడియా వ్యాప్తికి తోడ్పడుతుంది. అందుకనే ఈ ప్రా జెక్టు.

కోరబడిన వ్యాస నాణ్యత ప్రమాణాలు

మార్చు
  1. వ్యాసం కనీస పరిమాణం 5000 బైట్లు.
  2. ఒక బొమ్మ ఉండాలి
  3. అంతర్గత లింకులు, బాహ్య లింకులు : కనీసం చెరి ఒకటి

వనరులు

మార్చు
  • తెలుగు దిన పత్రికలలో విద్య,(ఆంధ్ర జ్యోతి, ఈనాడు .. సోమ వారం) వ్యాసాలు
  • ఉద్యోగ సోపానం Yearbook 2010
  • గణాంకాలబాట్ వివరాలు

పూర్తయిన ప్రణాళికలు

మార్చు

ప్రణాళిక-4

మార్చు

సభ్యులు

మార్చు

కనీసం ఐదుగురు సభ్యులు ఆసక్తి చూపిస్తే పనిగురించి చర్చించవచ్చు.

  • సమన్వయకర్త: ...........
వారానికి కనీసం రెండు గంటలు కేటాయించగల వారు
  • సభ్యుల పేరు
వారానికి కనీసం ఒక గంట కేటాయించగల వారు
  • సభ్యుల పేరు
వారానికి కనీసం అర గంట కేటాయించగల వారు
కాలం
ప్రారంభ నెల సభ్యులు నమోదు అధారంగా నిర్ణయించాలి (మూడు నెలలు)

<<నింపాలి>>

చేయవలసిన పనులు

మార్చు

అత్యవసర జాబితా ( ప్రణాళిక-4 పరిమితి )

మార్చు

<<నింపాలి>>

గణాంకాలు ( రెండవ ప్రణాళిక అంత్య స్థితి , మూడవ ప్రణాళిక పరిధి వ్యాసరచనపోటీ కాబట్టి గణాంకాలపై ప్రభావంలేదు)

మార్చు
విద్య, ఉపాధి
వ్యాసాలు
ముఖ్యత
అతిముఖ్యం చాలా ముఖ్యం కొంచెంముఖ్యం తక్కువముఖ్యం తెలీదు మొత్తం
నాణ్యత
  విశేషవ్యాసం 0 0 0 0 0 0
విశేషంఅయ్యేది 1 1 0 0 0 2
  మంచివ్యాసం 1 0 0 0 0 1
మంచిఅయ్యేది 8 3 1 0 0 12
ఆరంభ 9 3 6 1 0 19
మొలక 0 1 0 0 0 1
విలువకట్టని . . . . . 0
మొత్తం 19 8 7 1 0 35