వికీపీడియా చర్చ:నిర్వాహకుల నోటీసు బోర్డు

అంశాన్ని చేర్చండి
Active discussions

The Black list user names

This is a list of page titles which are blocked from creation/editing on Wikimedia wikis. All blacks applicable for all Wikimedia wikis include Telugu Wikipedia . Today i came to conclusion that some of user names from Telugu Wikipedia are in this Block list..This Block list is also applicable for Telugu Wikipedia. If any admin respond , i can give full picture   https://meta.wikimedia.org/wiki/Title_blacklist/Log
   https://meta.wikimedia.org/wiki/Title_blacklist/Log/2018#May ( From may 2018 to May 2019 Block listed users list for easy referance.
   https://meta.wikimedia.org/wiki/Title_blacklist
   If any admin respond , i can give full picture 


(Oxford12345 (చర్చ) 14:12, 15 మే 2019 (UTC))


తోటి నిర్వాహకులకు గమనిక: పైన రాసినది దుశ్చర్య కాకపోవచ్చు కానీ ఈ వాడుకరి సదుద్దేశంతో ఉన్నారని భావించలేం. ఖాతా తెరిచీ తెరవగానే ఈ పేజీకి వచ్చి రాసేసారు - గతంలోని సాక్ పప్పెట్లలాగానే. మరెక్కడా రాయలేదు, తన వాడుకరి పేజీలో ఒక వాక్యం తప్ప -అది కూడా సాక్ పప్పెట్ల లాగానే. ఈ పేజీలో కూడా ముందుగా ఐపీ అడ్రసు నుండి రాసారు. తరువాత లాగినై సంతకం పెట్టారు. ఆకృతి (వాక్యాల ఇండెంటేషను, వాక్యాల మధ్య ఖాళీ వాక్యాలు వగైరాలు) కూడా గతంలో సాక్ పప్పెట్లు ఈ ప్రాజెక్టు పేజీలో రాసినట్లే ఉంది. వాడుకరి దుశ్చర్యకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని నా అనుమానం. గమనిస్తూ ఉండాలి. నేనూ ఆ ఐపీ అడ్రసును కొంత కాలం పాటు నిరోధంలో పెట్టాను.__చదువరి (చర్చరచనలు) 05:12, 16 మే 2019 (UTC)

Respected చదువరి Sir , the above user names are black listed applicable for Wikimedia all wikis . All these user names are block listed and prohibited user names in all wikis . If we found some user names of Telugu Wikipedia in this list , What may be the action ? Will you block them ? or suggest them to change ? or no action ? .As Telugu Wikipedia n you must give correct judgement. I found 8 usernames of Telugu Wikipedia in this list. (Oxford12345 (చర్చ) 18:00, 18 మే 2019 (UTC)) (Oxford12345 (చర్చ) 18:06, 18 మే 2019 (UTC))

You're wrong. I did not make any edits wrong..I thought I should give an information.That's not wrong. (Oxford12345 (చర్చ) 18:13, 18 మే 2019 (UTC))

Administrators please reply for my question


(Oxford12345 (చర్చ) 05:02, 25 మే 2019 (UTC)).

నిర్వాహకులకు గమనిక: పై ఖాతాను నిరోధించాను. అచ్చు సాక్ పప్పెట్ల మాదిరి గానే వ్యవహరిస్తోంది ఈ ఖాతా. __చదువరి (చర్చరచనలు) 06:18, 25 మే 2019 (UTC)


చదువరి sir ,please verify following link:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Title_blacklist/Log/2018#May

In May 2018 user Bonadea was entered in to black list...An admin performed this act..Many users in telugu wikipedia are present in this list .Is it possible to continue black listed users in Telugu wikipedia?

User:Oxford12345

This is a list of page titles which are blocked from creation/editing on Wikimedia wikis.(This line is copy from following link)


https://meta.m.wikimedia.org/wiki/Title_blacklist

Telugu Wikipedia is also Wikimedia wiki....

User:Oxford12345

Return to the project page "నిర్వాహకుల నోటీసు బోర్డు".