మనుషుల వెన్నెముకలో 33 వెన్నుపూసలు (Vertebrae) శరీరం వెనకభాగంలో మెడనుండి పిరుదుల వరకు ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడి ఉంటాయి. వెన్నముక సమస్య వల్ల వెన్నునొప్పి వస్తుంది.

వెన్నెముక-ప్రక్కనుండి
వెన్నెముకలోని వేర్వేరు భాగాలు

వెన్నెముకకు సంబంధించిన ఆసనాలు మార్చు

  • చక్రాసనం, ప్రణామాసనం, భుజంగాసనం, శలభాసనం, ధనురాసనం, పాదహస్తాసనం, అర్ధచక్రాసనం మొదలైనవి వెన్నెముక దృఢంగా తయారవడానికి వేసే ఆసనాలు.