వెలుదండ నిత్యానందరావు

(వెల్దండ నిత్యానందరావు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

వెలుదండ నిత్యానందరావు పేరుపొందిన రచయిత, పరిశోధకుడు మరియు ఉపన్యాసకుడు. ఇతడు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు.

రచనలుసవరించు

  • తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడీ (సిద్ధాంత గ్రంథం)
  • విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన
  • తెలుగు పరిశోధన వ్యాసమంజరి (రెండు సంపుటాలు)
  • భారతీయ జ్వలిత చేతన బంకించంద్ర
  • చంద్రరేఖా విలాపం-తొలి వికట ప్రబంధం
  • బుర్గుల రామకృష్ణారావు
  • నిత్యానుశీలనం (వ్యాస సంపుటి)