శకునశాస్త్రము

(శిఖినరసింహ శతకము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శకునశాస్త్రము అనే శిఖినరసింహ శతకమును నేదునూరి గంగాధరం రచించారు.

నేదునూరి గంగాధరం1.jpg

శకునాలు అంటే జరగబోయే భవిష్యత్తు ముందుగా అందించే సంజ్ఞ. కొందరు ఆధునికులు శకునాలు పట్టించుకోకున్నా శకునాలపై విస్తృతంగా నమ్మకాలు వ్యాపించివున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శుభశకునాలు, దుశ్శకునాలు, శుభాశుభ సమయాలు, బల్లి, పక్షి, రంగుల శకునాలు మొదలైనవి ఎన్నింటినో ఇందులో విభాగించి వివరాలు అందించారు.

విషయసూచికసవరించు

 • దేవతాప్రార్థన
 • శుభశకునములు
 • అపశకునములు
 • ప్రయాణదినములు
 • చేష్టా శకునములు
 • గౌళి పలుకులు
 • వాక్య శకునములు
 • రాహువుండు వారముల గడియల వివరము
 • నవగ్రహ గౌళి
 • తుమ్ముల శకునము
 • తొండపాటు శకునము
 • నలికీచుపాటు ఫలము
 • బల్లిజాతులు
 • బల్లిజాతుల కాలఫలములు
 • వారములందేర్పడు కాలములు
 • బల్లిపాటు తజ్జాతి తత్కాలఫలములు
 • సర్పదర్శన శకునము
 • పిల్లి శకునము
 • కుక్కల శకునము
 • నక్కల శకునము
 • గరుత్మంతుని శకునము
 • పాలపిట్ట శకునము
 • కాకుల శకునము
 • భారద్వాజపక్షి శకునము
 • సరస్వతిపులుగు శకునము
 • జాములదిశాఫలములు
 • అవయవముల అదురుపాటు ఫలములు
 • వైద్యవిషయశకునములు
 • ప్రాణిప్రభృతిశకునములు
 • సర్వజనావశ్యకములు
 • అపశకునశాంతి
 • సర్వలక్షణము
 • గౌరీపంచాంగము
 • పగటి ముహూర్తములు
 • రాత్రి ముహూర్తములు
 • తుమ్ములక్షణము
 • ప్రయాణదినములకు వారశూలలు
 • కరిదినములు
 • రాహుకాలము
 • గుళికకాలము

మూలాలుసవరించు


శతకములు
ఆంధ్ర నాయక శతకము | కామేశ్వరీ శతకము | కుక్కుటేశ్వర శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | కృష్ణ శతకము | గాంధిజీ శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | గోపాల శతకము | చక్రధారి శతకము | చిరవిభవ శతకము | చెన్నకేశవ శతకము | దాశరథీ శతకము | దేవకీనందన శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | నరసింహ శతకము | నారాయణ శతకము | నీతి శతకము | భారతీ శతకము | భాస్కర శతకము | మారుతి శతకము | మందేశ్వర శతకము | రామలింగేశ శతకము | విజయరామ శతకము | విఠలేశ్వర శతకము | వేమన శతకము | వేంకటేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | శిఖినరసింహ శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | శ్రీవేంకటాచల విహార శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | సింహాద్రి నారసింహ శతకము | సుమతీ శతకము | సూర్య శతకము | సమాజ దర్పణం | విశ్వనాథ పంచశతి | విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు | టెంకాయచిప్ప శతకము | శ్రీగిరి శతకము | శ్రీకాళహస్తి శతకము | భద్రగిరి శతకము | కులస్వామి శతకము | శేషాద్రి శతకము | ద్రాక్షారామ శతకము | నందమూరు శతకము | నెకరు కల్లు శతకము | మున్నంగి శతకము | వేములవాడ శతకము