ప్రస్తుత కాలం తర్వాత జరగబోయే అనంతమైన కాలాన్ని భవిష్యత్తు అంటారు. భవిష్యత్తులో ఫలానా సమయానికి ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని ముందుగానే చెప్పడాన్ని జ్యోతిషం అంటారు. భౌతిక శాస్త్ర నిబంధనలకు, కాలము యొక్క ఉనికికి కారణముగా, భవిష్యత్తు యొక్క ఆగమనం తప్పనిసరి అని భావిస్తారు.

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు