శ్రావణ శుద్ధ ద్వాదశి

శ్రావణ శుద్ధ ద్వాదశి తెలుగు నెలలలో ఒకటైన శ్రావణ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలోని 12వ తిథి.

సంఘటనలు మార్చు

2007


జననాలు మార్చు


మరణాలు మార్చు

2007


పండుగలు, జాతీయ దినాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు