శ్రీపాద

ఇంటిపేరు

శ్రీపాద తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శ్రీపాద&oldid=3686284" నుండి వెలికితీశారు