శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయం, శ్రీరంగపట్టణం

(శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయం కర్నాటక రాష్ట్రం లోని శ్రీరంగపట్టణం లో కలదు.

శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయ గోపురం

ఈ ఆలయాన్ని 9వ శతాబ్దంలో గంగ వంశపు రాజులు నిర్మించారు.

హోయసల, విజయనగర శైలిలో ఆ తరువాత రంగరింపబడినది.

శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయంలో వెలసిన రంగనాధస్వామి పేరున శ్రీరంగపట్టణం అనే పేరు వచ్చింది.

కావేరి నది పక్కన్న ఈ ఆలయం నిర్మించబడింది.

ప్రసిద్ధి గాంచిన పంచ రంగ క్షేత్రాలలో శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయం ఒకటి.

శ్రీరంగనాధునికి నిర్మించిన మూడు గొప్ప నిర్మాణ చాతుర్యం గల ఆలయాలలో శ్రీరంగనాధ స్వామి ఆలయం ఒకటి.

యివి కూడా చూడండిసవరించు

చిత్రమాలికసవరించు