శ్రీహరి

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

శ్రీహరి లేదా శ్రీ హరి అనగా హిందూ దేవదేవుడైన విష్ణువు.

శ్రీహరి లేదా శ్రీ హరి అనగా హిందూ దేవదేవుడైన విష్ణువు.

శ్రీహరి పేరుతో ప్రసిద్ధులైన కొందరు వ్యక్తులు:

శ్రీహరి పేరుతో కొన్ని ప్రదేశాలు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శ్రీహరి&oldid=3306436" నుండి వెలికితీశారు