సరళహరాత్మక చలనం

మనం మన నిత్యజీవితం లో ఈ డోలాయమాన చలనాన్ని చూస్తుంటాము.కొన్ని ఉదాహరణలను చూద్దాము.

స్ప్రింగ్ సరళ హరాత్మక చలనమును చూపించుట
సరళ హరాత్మక చలనమును మనము ఈ విధంగా గ్రాఫికల్ చుంపించువచ్చును.
  • గోడ గడియారానికి ఉండే లోలకం చేసే చలనం.[1]
  • చేతి గడయారంలో ఉన్న సంతులన చక్రం చేసే చలనం
  • గిటారు,వయోలిన్ వంటి సంగీత వాయిద్యాలు,తీగలు చేసే చలనం.
  • ధ్వని గాలిలో ప్రయాంణం చేసేటప్పుడు అణువులు చేసే చలనం
  • ఘన పదార్దాలలోని పరమాణువులు చేసే చలనం

ఒక వస్తువు ఒకసారి డోలనం చేయడాన్ని పట్టిన కాలం(డోలనావర్తన కాలం అంటారు)స్థిరంగా ఉంటుంది.ఇలాంటి చలనాన్ని ఆవర్తన చలనం అంటారు.

ఆవర్తన చలనంసవరించు

సమాన కాల వ్యవధిలో ఒకే పథాన్ని పునఃశ్చరించే ఏ చలనాన్ని అయినా అవర్తన చలనం అంటారు.

కంపన చలనంసవరించు

ఆవర్తనా చలనమ్లో ఉన్న వస్తువు,ముందుకి,వెనుకకు ఒకే పథమ్లో,చలిస్తూ ఉంటే దాని చలనాన్ని డోలయామాన చలనం లేదా కంపన చలనం అంటారు.

సరళ హరాత్మక చలనంసవరించు

ఒక వస్తువు స్థిర బిందువులో వుంటూ దాని త్వరనం దాని స్థానభ్రంశానికి అనులోనుమాను పతమ్లోను మరియూ విరామస్థానం వైపుగా ఉండేటట్లుగా,ముందుకి-వెనకకి ఉంటే,ఆ వస్తువు సరళ హరాత్మక చలనం(స.హ.చ) చేస్తుంది అంటాము.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. భౌతిక రసాయనశాస్త్రం పద్ఫవతరగతి(2010)

బాహ్యలింకులుసవరించు