సాంద్రత (ఆంగ్లం Density) పదార్ధాల భౌతిక లక్షణము. ఈ సాంద్రతను ద్రవ్యరాశి (Mass), ఘనపరిమాణం (Volume) నుండి గణిస్తారు. దీని సంకేతం ρ (గ్రీకు అక్షరం rho).

వివిధ పదార్ధాలు వివిధ సాంద్రతలను కలిగువుంటాయి. సాంద్రత లోహాల స్వచ్ఛత, ఉత్ప్లవనగుణం మొదలైన వానిని నిర్దేశిస్తుంది.

సూత్రం మార్చు

సాంద్రతకు సూత్రం:

 

ఇక్కడ:

  అనగా సాంద్రత,
  అనగా ద్రవ్యరాశి,
  అనగా ఘనపరిమాణం.

ప్రమాణాలు మార్చు

సాంద్రతకు SI ప్రమాణాలు:

మెట్రిక్ ప్రమాణాలు:

These are all numerically equivalent to kg/L (1 kg/L = 1 kg/dm³ = 1 g/cm³ = 1 g/mL).

ఇతర అమెరికా లేదా ఇంపీరియల్ ప్రమాణాలు:

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సాంద్రత&oldid=4132442" నుండి వెలికితీశారు