సింహస్వప్నం

(సింహ స్వప్నం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
  1. సింహస్వప్నం (1981 సినిమా) - నరసింహరాజు కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా
  2. సింహస్వప్నం (1989 సినిమా) - గిరిబాబు, జగపతి బాబు నటించిన సినిమా