సుత్తి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

'''సుత్తి''' ఒక రకమైన పరికరం.