స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్

స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ స్టాక్ మధ్యవర్తులకు, వ్యాపారులకు సంబంధించిన వాణిజ్య నిల్వలు, బాండ్లు, భద్రతలకు సంబంధించిన సేవలను అందించే మార్పిడి ఒక రూపం. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్‍లు సెక్యూరిటీలు, ఇతర ఆర్థిక సాధనాల మూలధన ఈవెంట్స్ ఇష్యూ, విముక్తి కొరకు కూడా సౌకర్యాలను అందిస్తుంది, దీనితో పాటు డివిడెండ్, రాబడి చెల్లింపులు చేస్తుంది. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్‍లో నమోదైన సెక్యూరిటీస్‍గా సంస్థల చేత జారీ చేయబడిన వాటాలు, యూనిట్ ట్రస్ట్స్, డెరివెటివ్స్ (ఉత్పన్నాలు), నిల్వచేయబడిన పెట్టుబడి ఉత్పత్తులు, బాండ్లు ఉన్నాయి.

భారతదేశ జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, ముంబాయ్
బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, ముంబాయ్

ప్రధాన స్టాక్ ఎక్సేంజ్‍లు మార్చు

ప్రధాన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‍లలో: 2011 డిసెంబరు 31 నాటి ప్రకారం

Rank Stock Exchange Economy Headquarters Market Capitalization
(USD Billions)
Trade Value
(USD Billions)
1 NYSE Euronext   United States/
  Europe
New York City 14,242 20,161
2 NASDAQ OMX   United States/
  Europe
New York City 4,687 13,552
3 Tokyo Stock Exchange   Japan Tokyo 3,325 3,972
4 London Stock Exchange   United Kingdom London 3,266 2,837
5 Shanghai Stock Exchange   China Shanghai 2,357 3,658
6 Hong Kong Stock Exchange   Hong Kong Hong Kong 2,258 1,447
7 Toronto Stock Exchange   Canada Toronto 1,912 1,542
8 BM&F Bovespa   Brazil São Paulo 1,229 931
9 Australian Securities Exchange   Australia Sydney 1,198 1,197
10 Deutsche Börse   Germany Frankfurt 1,185 1,758
11 SIX Swiss Exchange    Switzerland Zurich 1,090 887
12 Shenzhen Stock Exchange   China Shenzhen 1,055 2,838
13 BME Spanish Exchanges   Spain Madrid 1,031 1,226
14 Bombay Stock Exchange   India Mumbai 1,007 148
15 Korea Exchange   South Korea Seoul 996 2,029
16 National Stock Exchange of India   India Mumbai 985 589
17 Moscow Exchange   Russia Moscow 800 514
18 JSE Limited   South Africa Johannesburg 789 372

చిత్రమాలిక మార్చు

మూలాలు మార్చు

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు