పెళ్ళికుమార్తెలు తమ వరుణ్ణి తామే స్వయంగా ఎన్నుకునే పద్ధతి స్వయంవరం.ఇది మూడు రకాలు:

  1. ఇచ్ఛా స్వయంవరం
  2. సవ్యవస్థా స్వయంవరం
  3. శౌర్యశుల్క స్వయంవరం
సీతా దేవి స్వయంవరము

ఇవీ చూడండి మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=స్వయంవరం&oldid=3217672" నుండి వెలికితీశారు