స్వర్ణగౌరి
(1962 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం వై.ఆర్. స్వామి
నిర్మాణ సంస్థ శ్యాం ప్రసాద్ మూవీస్
భాష తెలుగు