హంతకుని హత్య
(1967 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ కౌముది ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు