మానవుని శిరస్సులో కపాలంతో సంధించబడి ఉండే దవడ ఎముకను హనువు (Mandible) అంటారు.

హనువు.

పురాణాలలో మార్చు

ఇతర విశేషాలు మార్చు

  • ఇది కపాల భాగంలో క్రిందివైపు ఉంటుంది.
  • దీని వలననే మనిషి ఆహారం నములుట సాద్యమవుతుంది.
  • క్రింది వరుస పళ్లను పట్టి ఉంచుతుంది.

మూలాలు మార్చు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=హనువు&oldid=2950074" నుండి వెలికితీశారు