హృదయమున్న మనిషి
(1980 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ రాజ లలిత పిక్చర్స్
భాష తెలుగు