అంగీరస గణ గోత్ర ప్రవరలు

(అంగిరో గణ భారద్వాజ గోత్ర ప్రవరలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

వారి వంశానికి చెందిన ఒక ఋషి నుంచి బ్రాహ్మణ అవరోహణ ఆరంభము అవుతుంది. దీనినే ప్రవర తెలియజేస్తుంది.[1] వేద ఆచార ప్రకారం, ప్రవర యొక్క ప్రాముఖ్యత, తన సంతతి కోసం, పెద్దవారిని కీర్తిస్తూ, కర్మవేత్తలచే, దాని వినియోగం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.[2] నేను కూడా గొప్పవారైన ఫలానా పూర్వీకుల వంశస్థుడిని అన్న సంగతి ప్రకటించుకోవడం ప్రవరలో కనిపిస్తుంది.[3]

బ్రాహ్మణ గోత్రములు , ఋషులుసవరించు

బ్రాహ్మణులలోని అతి ముఖ్యమైన పది (10) గోత్రముల వంశానుక్రమం, వంశము, ఉత్పత్తి (వ్యుత్పత్తి), సంతతి, తరము, జన్మము, ఇత్యాదులను పరిశీలించగా, ఈ గోత్రముల వారు పైన ఉదహరించిన ఋషులు తదితరులు పూర్వీకులు అయిన కణ్వుడు, జమదగ్ని, భరద్వాజుడు, కౌండిన్య, గౌతముడు, అత్రి, వశిష్ఠుడు, కశ్యపుడు, అగస్త్యుడు గోత్రములు,

శాఖలు , ప్రవరలుసవరించు

అధర్వ సూత్ర కర్తలు బ్రాహ్మణుల శాఖలతో పాటు వారి ప్రవరలను కూడా ఏర్పరిచారు. హోత్ర సూత్ర కర్తలు అయిన భారద్వాజ, అగ్నివేశ్య, సత్యాషాడ, వైఖానస, హిరణ్యకేశ, ఆపస్తంబ, కాత్యాయన, బోధాయన, లోగాక్షి, ఇత్యాది గోత్ర ప్రవరలకు శాస్త్రకర్తలు. భారద్వాజ, గౌతమ, కశ్యప, వశిష్ట, కాలీయ, అత్రి, వైవస్వత సప్త ఋషులకు భృగువు, అగస్త్య, అంగీరసులు ఎల్లరూ గోత్ర గణాలకు ఆద్యులుగానూ, మూలపురుషులుగానూ గోత్ర ప్రవరల యందు దర్శనమిస్తున్నారు.

గోత్రములు-ఉపవిభాగాలు-ఉప ఉపవిభాగాలుసవరించు

 • గోత్రములు కొన్ని సమూహాలుగా అమర్చబడి ఉంటాయి. అశ్వలాయన సూత్రము ప్రకారము వశిష్ట గణ గోత్ర ప్రవరలులో ఉపమన్యు, పరాశర, జాతుకర్ణ్య , వశిష్ట అని నాలుగు ఉపవిభాగాలుగా ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు ప్రతి ఒక్కటిలో మళ్ళీ అనేక ఉప ఉపవిభాగాలుగా విభజించ బడ్డాయి.
 • అంగిరో గణ భారద్వాజ గోత్ర ప్రవరలు
 • అత్రి గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • అంగీరస గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • అగస్త్య గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • కేవలాంగీరస గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • కశ్యప గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • వశిష్ట గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • విశ్వామిత్ర గణ గోత్ర ప్రవరలు
 • ద్విగోత్ర గణ గోత్ర ప్రవరలు

అంగిరో గణ భారద్వాజ గోత్ర ప్రవరలుసవరించు

గోత్రము 1 వ ఋషి 2 వ ఋషి 3 వ ఋషి 4 వ ఋషి
భారద్వాజ ఆంగీరస భారస్పత్య భారద్వాజ
గర్గ భారద్వాజ గార్గ్య శైన్య
గర్గ శైన్య గార్గ్య ---
గర్గభేదులు ఆంగీరస భారస్పత్య భారద్వాజ
గర్గభేదులు ఆంగీరస తైత్తిర కాశిభువ
గర్గభేదులు ఆంగీరస శైన్య గార్గ్య
ఋక్ష ఆంగీరస భారస్పత్య భారద్వాజ
ఋక్ష ఆంగీరస వాందన మాతవచన
భారస్పత్య భారద్వాజ వాందన మాతవచన
కపిల ఆంగీరస అమహీయ ఋక్ష యవనేతి
ఆత్మభువ ఆంగీరస భారద్వాజ భారస్పత్య
ఆత్మభువ ఆంగీరస మంత్రవర ఆత్మభువ

అంగీరస గణ గోత్ర ప్రవరలుసవరించు

గోత్రము 1 వ ఋషి 2 వ ఋషి 3 వ ఋషి 4 వ ఋషి 5 వ ఋషి
అంగీరస ఔచధ్య గౌతమ ఔశిజ కాక్షీవత
అంగీరస ఔచధ్య కాక్షీవత
అయాస్య ఆంగీరస అయాస్య గౌతమ
ఔశనస ఆంగీరస గౌతమ ఔశనస
ఔశనస ఆంగీరస ఔశనస గౌతమ
శరద్వతి ఆంగీరస గౌతమ శారద్వత
సోమరాజక ఆంగీరస సోమరాజక గౌతమ
కౌమండ ఆంగీరస ఔతధ్య కాక్షీవంత గౌతమ కౌమండ
కౌమండ ఆంగీరస గౌతమ ఔశిజ కాక్షీవంత
దీర్ఘతమస ఆంగీరస ఔచధ్య కాక్షీవత గౌతమ దైర్ఘ్యతమస
దీర్ఘతమస ఆంగీరస ఔచధ్య దైర్ఘ్యతమస
ఔచధ్య ఆంగీరస ఔశిజ గౌతమ
కారేణుపాల ఆంగీరస గౌతమ కారేణుపాల
రాఘవ ఆంగీరస కాత్యాయన
రఘవు ఆంగీరస రాఘవ గౌతమ
రాఘవ ఆంగీరస రాఘవ దర్పణకారః
రాహుగణ ఆంగీరస రాహుగణ
వామదేవ ఆత్రేయ అర్చనాన వామదేవ
వామదేవ ఆంగీరస వామదేవ గౌతమ
వామదేవ ఆంగీరస వామదేవ బార్హదుక్ద

కేవలాంగీరస గణ గోత్ర ప్రవరలుసవరించు

గోత్రము 1 వ ఋషి 2 వ ఋషి 3 వ ఋషి 4 వ ఋషి 5 వ ఋషి
హరిత ఆంగీరస అంబరీష యౌవనాశ్వ
హరిత మాంధాతృ అంబరీష యౌవనాశ్వ
కణ్వ ఆంగీరస అజామీఢ కాణ్వ
కుత్స ఆంగీరస మాంధాతృ కౌత్స
ముద్గల ఆంగీరస తార్ఘ్య మౌద్గల్య
ముద్గల తార్ఘ్య భార్మ్వశ్వ మౌద్గల్య
ముద్గల ఆంగీరస భార్మ్వశ్వ మౌద్గల్య
రధతర ఆంగీరస వైరూప పార్శ్వదశ్వ
రధతర ఆంగీరస వైరూప రథీతర
విష్ణువృద్ధ పౌరుకుత్స త్రాసదస్య

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

 1. Anand, Pinky (May 18, 2010). "The paradox of the 21st century". The Hindu. Chennai, India. Retrieved July 30, 2010.
 2. Sen, Ronojoy (May 15, 2010). "Same-gotra marriage legal, court had ruled 65 years ago". TNN. Retrieved July 30, 2010.
 3. Sen, Ronojoy (May 15, 2010). "Same-gotra marriages okayed in '45". TNN. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved Junly 30, 2010. Check date values in: |accessdate= (help)

బయటి లింకులుసవరించు